• 0282.242.1777
  • 75/10 D9, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM

Chuyên viên Kinh doanh (Digital Marketing)

TUYỂN DỤNG

- Việc làm phù hợp với các bạn trẻ, nhiệt huyết, năng động - Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty đào tạo về sản phẩm và kỹ năng tư vấn